Comisia

Comisia centrală a olimpiadei este constituită conform prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și este aprobată de secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar.

comisia5comisia2

comisia6

Structura și atribuțiile Comisiei centrale a olimpiadei sunt cele prevăzute în Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare.

 

Screenshot 1